Menu Đóng

Chính Sách Đổi Trả

Khi khách hàng nhận được sản phẩm, vui lòng kiểm tra sản phẩm và phản hồi về ngay cho Phố Cây Xanh khi có vấn đề xãy ra với sản phẩm của bạn:

  • Với những vấn đề phát sinh do Phố Cây Xanh hoặc do shipper làm ra, chúng tôi sẽ nhận lại sản phẩm lổi và đổi lại cho bạn sản phẩm khác.
  • Với những vấn đề xuất phát từ phía khách hàng, xin hãy liên hệ đến Phố Cây Xanh để có phương án hổ trợ tốt nhất.

Cần thêm thông tin về chính sách đổi trả, vui lòng liên hệ đến 03.9997.9957